Ny folkehøgskole i Norge

Med statsbudsjettet for 2014 blir Kristiansand folkehøgskole godkjent for forberedelser til oppstart i 2015. Statstilskuddet til folkehøgskolene går opp med kostnadsutviklingen.
   Det var i år syv søknader om å starte ny folkehøgskole i Norge. Kristiansand folkehøgskole har fremmet søknaden i nærmere ti år og lykkes til slutt.

   Statstilskuddet til de eksisterende skolene går opp med 3,5 %, som tilsvarer kostnadsutviklingen. Det er i 2014 også 83 flere tilskuddselever, som vi ikke fikk uttelling for. Dermed er det reelle tilskuddet litt lavere enn kostnadsutviklingen skulle tilsi.
   Folkehøgskolerådet arbeider inn mot regjeringen og Storting om statsbudsjettet gjennom hele året. I Januar/februar sender Folkehøgskolerådet inn beregninger på kommende års tilskudd. Dette følges opp i møter med departementet gjennom året og blant annet ved at Folkehøgskolerådet møter i høringen til KUF-komiteen.
ØB