Unio kritisk til kommersielle skoler

Regjeringa vil endre privatskoleloven og gir
dispensasjon fra kravet om at privatskoler må ha et religiøst eller alternativt
pedagogisk grunnlag for å få godkjenning. – Unio er sterkt kritisk til å gjøre
lovendringer som kan lokke flere kommersielle aktører til utdanningssektoren,
sier Unio-leder Anders Folkestad.

Anders Folkehstad

Unio mener regjeringens varslede endring av privatskoleloven vil skape økt usikkerhet for elevene og økt kontroll for å hindre misbruk av offentlige midler.

   – Vi kan ikke basere kunnskapssamfunnet på kortsiktig gevinst for private investorer. Til det er kunnskap for viktig, mener Unio-leder Anders Folkestad.

   Da eierne av John Bauer-konsernet i slutten av juni 2013 offentliggjorde at de solgte samtlige av sine 30 privatskoler i Sverige, sto de 10.000 elevene uten skoleplass. Eieren, det danske investeringsselskapet Axcel, trakk seg ut av skolesektoren på grunn av færre elever.

   – Kunnskap er framtidas olje, sa Erna Solberg. Da burde kunnskap bli forvaltet på en bedre måte enn det regjeringen nå legger opp til, sier Folkestad.

   – Regjeringen skal kutte byråkratiet, men spørsmålet er om ikke flere private aktører vil føre til enda mer kontroll og byråkrati, sier Unio-lederen.
I 2012 gjennomførte Utdanningsdirektoratet tilsyn med Akademiet-skolene og Bergen Private Gymnas. De fant at skolene gjennom handel med nærstående selskaper hadde hatt kostnader på til sammen ca. 12,7 millioner kroner som ikke har kommet elevene til gode. Dette er i strid med privatskoleloven. 

   – Dette betyr i praksis at «for mye» statstilskudd har gått ut av skolene og inn i selskapene der eierne har kunnet ta utbytte. På den måten klarer altså eierne å ta ut overskudd, selv om regjeringen sier at det ikke skal være lov å ta utbytte, understreker Folkestad.