Folkehøgskolen gir økt læringsglede og faglig utbytte.

Publisert/Oppdatert

Læringsglede er viktig.  Om mulig er læringsglede den aller viktigste faktor før økt læring og forståelse. Folkehøgskolene gir både økt læringsglede og faglig utbytte. Dannelse i fag I skoleåret 2013-14 gjennomførte 25 skoler prosjektet «Dannelse i fag»,…

Jill Angelshaug vant elevkonkurransen om å illustrere bokomslaget til «Læringskoden» av Tom Tiller.

Publisert/Oppdatert

I februar ble det sendt ut en invitasjon til alle elever på folkehøgskolene om å delta i en konkurranse der man kunne sende inn forslag til illustrasjon på bokomslaget til den nye boka til Tom Tiller: «Læringskoden – fra karakterer til karakter». Jill Angelshaug (Sunnfjord…

En hvit and gjør ikke alle ender hvite

Publisert/Oppdatert

 Kritikk fra unge mennesker er både nødvendig og utfordrende, og vi skal ta den til oss, om utfordringene kommer fra medlemmer av Unge Høyre eller i form…

Folkehøgskolene skal bli mer bærekraftige

Publisert/Oppdatert

I samarbeid med Folkehøgskolerådet skal Framtiden i våre hender starte et spennende undervisningsopplegg om miljø og bærekraft for norske folkehøgskoler. Bergesensstiftelsen bidrar med økonomisk støtte på en million kroner. I prosjektet «…

Folkehøgskolen nummer 3 2014

Publisert/Oppdatert

Ta med deg nytt nummer av Folkehøgskolen inn i sommeren. Variert stoff i det 44 sider store magasinet – med blant annet:   Gry Husum tar for seg taushetsplikt i folkehøgskolen Valdres. Studieturen som endte i krisehåndtering Folkehøgskoleelever aksjonerte: Ta etikken på alvor!…

Deltakelse?

Publisert/Oppdatert

Vi snakker om dannelse. Vi snakker om å delta. Vi snakker om å engasjere seg, være aktiv og gjøre en forskjell. Vi snakker om folkehøgskolen som en arena for bevisstgjøring. Vi snakker om dannelse.