Deltakelse?

Vi
snakker om dannelse. Vi snakker om å delta. Vi snakker om å engasjere seg, være
aktiv og gjøre en forskjell. Vi snakker om folkehøgskolen som en arena for
bevisstgjøring. Vi snakker om dannelse.

Siri Skjerve

   Da er det et paradoks at engasjementet innad
i folkehøgskolelandskapet er så lite. Det har akkurat vært junimøte på Namdals
Folkehøgskole. Inspirerende, utfordrende, sosialt og en god arena for
meningsutveksling. Men med et urovekkende lavt antall deltakere, spesielt fra
pedagogisk personale. Vi kan (og bør nok) diskutere tidspunkt, varighet,
plassering og form på disse møtene, men det som opptar meg er at vi må utnytte
bedre de viktige møteplassene der folkehøgskolens hvem, hva og hvorfor er oppe
til diskusjon.

   Skal folkehøgskolen være aktuell også i framtiden,
må vi sette oss selv på dagsorden. Vi må være en samfunnsaktør. Og for å få til
det må vi til stadighet gjøre oss bevisst på hva det er vi driver med og
hvorfor. Hvorfor er vi viktige? Svaret kommer ikke av seg selv, og det kan
heller ikke være opp til de få å definere et skoleslag. Det må være en oppgave
for alle som jobber i folkehøgskolen. Ikke bare hver eneste dag med elevene,
men også i møte med kollegaer. Det må settes av tid til debatt, vi må tørre å
ytre oss, og vi må ta ansvar.
   Tid er noe av det som er viktigst i
folkehøgskolen. Tid til det som ikke er så lett å prioritere ellers i livet.
Tid til utvikling. Vi må også ta oss tid til å utvikle oss selv og bli
tydelige. Ikke bare i jakten på elever, men som skoleslag. Så kan vi snakke om
dannelse.

Siri
Skjerve, Ringebu folkehøgskule