Folkehøgskolene skal bli mer bærekraftige

I samarbeid med Folkehøgskolerådet skal Framtiden i våre
hender starte et spennende undervisningsopplegg om miljø og bærekraft for
norske folkehøgskoler. Bergesensstiftelsen bidrar med økonomisk støtte på en
million kroner.


I prosjektet « En bærekraftig hverdag i en bærekraftig
verden» skal Framtiden i våre hender reise rundt på norske folkehøgskolene med
tilbud om klima og miljøundervisning.. Foredrag, samtaler, egenforskning og
hjelp til miljøledelse, skal inspirere og motivere elever, lærere og øvrige
ansatte til å ville gjøre en innsats for miljøet.
   Dette vil bidra til
en større bevissthet om hvordan hver og en og skolene som institusjon kan bidra
til en mer bærekraftig verden.

   Professor i
pedagogikk Tom Tiller skal lede egenforskningen. Dette vil bidra til en større
bevissthet om hvordan hver og en og skolene som institusjon kan bidra til en
mer bærekraftig verden.
   – Unges engasjement
og involvering er avgjørende for at vi skal lykkes med å skape bærekraftige
samfunn, lokalt og globalt, som sikrer miljø, gode levekår og medbestemmelse
for alle i årene framover. Framtiden i våre hender trapper derfor opp arbeidet
med å skape engasjement blant ungdom og allierer seg med folkehøgskolene. De
unge er framtiden, og framtiden er nå, sier Christoffer Ringnes Klyve, leder av
Framtiden i våre henders klima- og miljøavdeling.
   Programmet skal
styrke læring og engasjement for bærekraft som en integrert aktivitet i
undervisning og drift på norske folkehøgskoler. Slik vil programmet kunne gi
varige virkninger utover prosjektperioden, og bidra til at folkehøgskolen, år
etter år, sender ut engasjerte ambassadører for et bærekraftig samfunn tuftet
på miljø, rettferdighet og folkestyre. Tilsvarende vil programmet også kunne
bli en inspirasjon for elevenes senere studie- og karrierevalg.
   Folkehøgskolene i
Norge har en lang folkeopplysningstradisjon. Prosjektets integrering av
undervisning, drift og forskning gjør at prosjektet på et senere tidspunkt kan
danne grunnlag for en mulig utvikling av et tilsvarende tilbud rettet mot videregående
skoler og høgskoler.
Fremtiden.no