Folkehøgskolen nummer 3 2014

Ta med deg nytt nummer av Folkehøgskolen inn i sommeren. Variert stoff i det 44 sider store magasinet – med blant annet:

 

  • Gry Husum tar for seg taushetsplikt i folkehøgskolen
  • Valdres. Studieturen som endte i krisehåndtering
  • Folkehøgskoleelever aksjonerte: Ta etikken på alvor!
  • Norsk folkehøgskole 150 år – Sagatun i våre hjerter
  • Pedagogikk: Summerhill school
  • Arbeidsrett: Lojalitetsplikt

….og mye mer, god lesning!