Folkehøgskolene mer enn hekling

I en artikkel i Dagbladet kan vi lese at  Unge Høyre i Sogn og Fjordane lurer på hva
slags akademiske kvalifikasjoner man får av å lære å hekle – og om staten skal
fortsette å betale for dette. Lenke til artikkelen.
Nå er ikke hekling et linjefag på noen folkehøgskoler og vi
har aldri påstått å gi akademiske kvalifikasjoner. Folkehøgskolene er ikke
universiteter eller høgskoler og det burde Unge Høyre vite.
Bilder fra Elverum folkehøgskule
Bilder fra Elverum folkehøgskule
Kvalifikasjoner fra
folkehøgskole
Folkehøgskolene gir andre kvalifikasjoner – kvalifikasjoner
som er viktige både for det enkelte mennesket og for arbeidsmarkedet og
samfunnet. Utover at folkehøgskolene gir mange gode opplevelser og nære
vennskaper, så  gir folkehøgskolene også
dette:
 • Kompetanse innen samarbeid. En forskningsrapport
  fra NTNU fra 2010 viser at tidligere folkehøgskoleelever har større
  samarbeidskompetanse enn andre.
 • Innsats for fellesskapet. Samme
  forskningsrapport viste også at tidligere folkehøgskoleelever bidrar til
  fellesskapet i høyere grad når det gjelder dugnader, politisk arbeid og hjelp
  til andre.
 • Et år med rådgivning. Rundt 60 prosent av dem
  som begynner på folkehøgskole er usikre på hva de skal gjøre siden i livet. Et
  år med folkehøgskole, og med den studieveiledningen som folkehøgskolene tilbyr,
  kan gjøre elevene tryggere i deres valg av yrke og utdanning.
 • Raskere igjennom på høyere utdanning.
  Folkehøgskoleelever som velger å ta en bachelorutdanning etter folkehøgskolen,
  gjennomfører denne raskere enn andre.
 • Fullføring av videregående skole. En del
  folkehøgskoleelever har ikke fullført videregående skole når de begynner på
  folkehøgskole. Etter folkehøgskoleåret fullfører flere elever videregående
  skole enn hvis de ikke hadde tatt folkehøgskole.
 • Bedre arbeidstakere. Arbeidsgivere rangerer det
  høyt at søkere har folkehøgskole på CVn i følge en Gallupundersøkelse fra
  februar. Jo mer arbeidsgiverne kjenner til folkehøgskolen, jo mer positive er
  de.
 • Modning. Folkehøgskolene mottar alle slags
  elever. Vi får inn sekser-elever og elever som har droppet ut av videregående
  skole. Felles for dem alle er at de får et år der de modnes og styrkes og får
  tro på seg selv.
 • Botrening. En del av våre skoler har spesielle
  linjer for elever som trenger botrening. Disse elevene går sammen med elever på
  andre linjer og begge elevgrupper lærer av hverandre.
 • Kompetanse innen linjefagene og valgfagene. En
  god del av linjefagene på folkehøgskolene finnes også som universitets- og
  høgskolefag. Selv om ikke alle våre reiselivselever velger å studere reiseliv
  eller teaterelever velger teaterutdanning, så er dette kompetanse de har med
  seg videre. Blant valgfagene har vi riktig nok hekling, men vi har også matte,
  design og spansk. 
Folkehøgskole lønner
seg – menneskelig og økonomisk
Vi er ikke vant med å prate om folkehøgskole i kost-nytte
perspektiver, men vi har ingen problemer med å ta den diskusjonen også.
Folkehøgskolene sparer penger for både universitetene og høgskolene, for
videregående skole, for arbeidsmarkedet og for NAV.
 • Når våre tidligere elever kommer seg raskere
  gjennom høyere utdanning så vil universitetene og høgskolene spare ressurser.
 • Når våre tidligere elever fullfører videregående
  skole så er risikoen for at de havner på trygd lavere.
 • Når våre tidligere elever har blitt bedre arbeidstakere,
  så sparer arbeidsmarkedet penger.
 • Når våre tidligere elever har gått på de
  spesielle botreningslinjene, så vil de trenge mindre oppfølging siden. 
Folkehøgskole for
alle
I dag er folkehøgskolene for alle fordi den enkelte eleven
kun trenger å betale for mat, hybel, reiser og materiell. Uten statsstøtte vil
ikke folkehøgskolen bli det samme spennende skoleslaget der man går på skole
med mange typer mennesker, men utelukkende et skoleslag for rike menneskers
barn. Dette syns vi hadde vært trist og folkehøgskolene hadde mistet mye av
kompetansen det gir å gå på skole med noen som har en helt annen bakgrunn enn
deg selv.
Vi ønsker å møte Unge
Høyre
Det høres ut som om Unge Høyre i Sogn og Fjordane vet lite
om hva folkehøgskoler er. Vi ønsker derfor å invitere dere ut på en
folkehøgskole og å ta diskusjonen med dere om samfunnet har råd til å la være å
støtte vårt skoleslag.
Vi kan gjerne tilby et kurs i hekling hvis det kan friste.
Valgfag i strikking og hekling ved Ringerike folkehøgskole