Første nummer av Folkehøgskolen 2014

I det første nummeret av Folkehøgskolen 2014, på 52 sider, presenterer Arild Mikkelsen helt ny forskning i essayet: Antroposofien og frilynt folkehøgskole. Det er spennende lesning og lite kjent.
Journalist og forfatter Irina Lee har har besøkt mange folkehøgskoler etter at hun ga ut bokaShoppingfri et år med kjøpestopp. Hun utfordrer forbrukerkultruen og du møter henne i portrettet.

Vi har vært på Folkehøgskolekonferansen, på nordisk møte i Kungälv og på rektormøtet i Bergen.
Musiker, folkehøgskolelærer og forfatter, Ronnie MAG Larsen, har vi fått med på laget som fast spaltist – det er vi glad for.
Du finner også vår nye spalte – arbeidsrett. I denne første innlegget tar advokat Bjørn Bråthen for seg styringsrett ved omorganisering.

Last opp magasinet i bladvennlig eksemplar