Hvilken nytteverdi har folkehøgskolene?

Det spør Kristian Tonning Riise på Minervanett.no . Han har skrevet en leseverdig reflektert artikkel, hvor han imøtegår flere av utspillene fra kolleger fra UH-Vestlandet. Riise var elev på Romerike folkehøgskole.
———–

Folkehøgskolene kan, etter mitt syn, være et godt supplement til det ordinære utdanningssystemet, men de må tåle at det er en offentlig debatt om deres nytteverdi. Den debatten kommer de kanskje godt ut av? Les hele artikkelen på minervanett.no

Kristian Tonning Riise (f. 1988) er prosjektmedarbeider i Civita, og forfatter av boken ”Diktator i forkledning”. Han er sentralstyremedlem i Unge Høyre, 2. vara til Stortinget for Hedmark Høyre, og folkevalgt for Høyre i Stange kommune og Hedmark fylke.