Null frafall for Toten folkehøgskole

Oppland fylkeskommune skriver:

For
tredje år på rad kan Toten Folkehøgskole notere 0 prosent i frafall.
   1. oktober og 1. april er telledatoene for
folkehøgskolene i Norge, og for tredje år på rad har Toten
Folkehøgskole hatt de samme elevene både i oktober og i april.
   – Strengt tatt har vi hatt de
samme elevene 26. august og til avslutningsdagen også, men det er jo
ikke de offisielle tellingene, sier rektor Live Hokstad.

   Folkehøgskoleelevene har gitt tilbakemelding
på at de er svært fornøyde med året sitt på folkehøgskole. 32 prosent av
de som går inn i folkehøgskolen har ikke fullført videregående skole, som
er høyere enn landsgjennomsnittet. Når de er ferdige
på folkehøgskole fullfører de gjerne utdanningen.  

   – På Toten Folkehøgskole har vi hatt ekstra
støtte for de elevene som har hatt behov for å ta opp fag fra videregående
skole. Valgfaget studieforberedelse har vært for alle som har ønsket
litt lesetid og læring om studieteknikk, men vi har hatt særlig fokus på
realfagene. Folkehøgskolen er og skal være eksamensfri, men vi vet av erfaring
at elever ønsker å ta opp fag, og vi har valgt å legge til rette for det. Vi
har både hatt samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og Lena videregående skole om
lærere til dette, forteller Hokstad.

Oppland fylkeskommune