Sund-elever aksjonerte

Elever fra linja Regnskog Amazonas demonstrerte i mange timer på Eidsvoll plass foran Stortinget 2. april. Deres aksjon rettet seg mot Oljefondets investeringer i oljeselskapet Repsol som er operatør i den peruanske Amazonasjungelen.
   De hadde fått med seg mange talspersoner som støttet deres aksjon gjennom appeller. Det var leder i Greenpeace Truls Gulovsen, Arild Hemmestad i FIVH, NU-leder Arnstein Vestre, Venstres Ola Elvestuen – som leder energi og miljøkommiteen på Stortinget, Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet, Hanne Markussen fra MDG og Erik Hagen – leder av støttekommiteen for Vest Sahara.

 

—————————

Her følger pressemeldingen som Sund-elevene og lærer Anders Hals sendte til pressen før aksjonen
 
 
OM OLJEFONDETS INVESTERING I OLJESESKAPET
REPSOL, OPERATØR I DEN PERUANSKE  AMAZONASJUNGELEN

 

Protestaksjon
den 2. april 2014 kl. 12-18 på Eidsvolls Plass, utenfor Stortinget
Arrangører og
initiativtakere: Regnskoglinja på Sund Folkehøgskole.

 Repsols oljeforurensing i Amazonas´
bielver og hovedløp ødelegger drikkevann, fiske og økosystem. Selskapet
benytter ikke tilgjengelig teknologi for å avdekke rust før det er hull på
rørene. Råolje som lekker blir ikke samlet opp. Flere ganger tidligere har
Regnskogfondet og andre påpekt forholdet og forlangt uttrekk av Pensjonsfondet
utland sine investeringer i selskapet. Uten resultat. Tvert om har
Pensjonsfondet i 2013 økt sine
investeringer i Repsol.
Repsol planlegger oljeboring i områder med ukontaktede
indianerstammer ikke langt fra grensa til Ecuador. I samme område har det
lekket tusenvis av fat råolje fra rørgatene.
Siden
2006 har det vært hele 92 store og små oljelekkasjer, meldte achuar-indianernes
olje-vaktgruppes rapport allerede i 2011.
Fra en brønn i naturreservatet
Pacaya Samiria, som bærer navnet på to bielver som renner ut i Marañón var det
lekkasjer fra operatøren Pluspetrol i 2010 og 2013. Dette selskapet har Repsol
eierandeler i. Regnskoglinja oppholdt seg i dette området i en måned i 2010 og
dokumenterte oljelekkasjen med bilder, film og intervju på åstedet. I november
2013 var elever igjen på plass og dokumenterte en lekkasje fra oktober samme år.
Naturvernområdet Pacaya Samiria er på størrelse med Nord-Trøndelag fylke. Fra blokker
i nord forurenses også Marañón (Amazonas) av Repsol og andre selskap via
bielvene. Til tross for at vi leverte en rapport til Stortinget om saken i 2011,
samt demonsterte vår misnøye på Eidsvolls plass, fikk vi ingen reaksjon fra norske
myndigheter.

    Vi mener Pensjonfondet Utland (oljefondet)
er medskyldige i ødeleggelse av urgamle økosystemer med verdens høyeste
artsmangfold og urfolks livsgrunnlag ved å investere i Repsol.

    Vi oppfordrer alle til å stille
opp den 2. april for å støtte cucama-, achuar-, urarina- samt uoppdagede
urfolks rettigheter mot grådige Repsol og det norske oljefondet.

 Fra elever og lærere ved
Regnskoglinja på Sund Folkehøgskole, Inderøy, 10.mars 2014