Ta etikken på alvor!

Marie Skyer (Sund fhs) og Maud Lervik Grøtland (Ringerike fhs)

Tirsdag 1. april laget 50 folkehøgskolestudenter fra ni ulike folkehøgskoler bursdagsfest på Egertorget i Oslo for etikken i Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet)


Studentene fikk inn nærmere 300 underskrifter med krav om økte ressurser til Etikkrådet og krav om at finansminister Siv Jensen gir Etikkrådet myndighet til å vedta uttrekk fra selskaper som bryter menneskerettigheter.


Bakgrunnen for aksjonen er at Strategirådet, et
utvalg av internasjonale finanseksperter, har kommet med en rapport om
Oljefondets forvaltning til Finansdepartementet. Rapporten inneholder en rekke
anbefalinger, men folkehøgskolestudentene reagerer mest på forslaget om å
overgi Etikkrådets arbeidsoppgaver til Norges Bank.

-Vi mener at dette vil føre til at
bankens krav om økonomisk gevinst alltid vil spise opp etikken. Vi vil heller
styrke Etikkrådet ved å gi dem mer makt og ressurser,
sier Maud Lervik Grøtland,
student ved Ringerike folkehøgskole.

På fredag 4.april kommer en stortingsmelding om Oljefondets forvaltning, og
regjeringa har varslet at det skal komme forslag til ny politikk for
Oljefondet. De samfunnsengasjerte folkehøgskolestudentene håper tiårsfeiringa
for oljefondsetikk ikke blir den siste.

-Norge har et ansvar for at våre pensjonspenger ikke skal investeres i
selskaper som bryter menneskerettigheter i utviklingsland. Vi trenger et sterkt
og uavhengig Etikkråd for å hindre urettferdigheten,
 avslutter Marie
Skyer fra Sund folkehøgskole. 
På seminaret «Reager på urett – aksjon på 1-2-3!», arrangert av Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) i samarbeid med Changemaker, laget studentene denne aksjonen i løpet av 24 timer. Flere av de deltakende skolene vil de neste dagene samle inn underskrifter på sine skoler og lokalmiljø. Elevene fra Viken folkehøgskole arrangerer også bursdagsfest i Gjøvik fredag 4. april, hvor hele skolen blir utfordret til å være med å samle underskrifter.