Ungdomspartiet høyre

Av Ronie MAG Larsen, folkehøgskolelærer, forfatter og musiker

Det at Unge Høyre nå vil kutte studielånstøtten samt ta bort
konkurransepoengene fra folkehøgskolene basert på at skattepenger ikke skal
kastes bort på et år der man bare lærer å hekle er jeg selvsagt fullstendig
enig i.

   Men det som må ha gått Unge Høyre hus forbi er at vi
folkehøgskolelærere også bruker en god del skattepenger på batikk og når vi er
i skikkelig godlune så lar vi elevene bryne seg på toving. Der ser i alle fall vi
på Holtekilen ofte an prisen på grønnsåpe, og om det har miljømerket Svanen.  
Utover det så gjør vi selvsagt ingenting. 
   Det vil si, i ukedagene, om kveldene og i helgene så lar vi de
som sliter psykisk og sosialt finne sin lille plass i et trygt miljø. Enkelte
år lar vi både de med og uten ambisjoner, få utvikle seg og bli sett. Det
hender også at vi lar skoletrøtte få tid og rom til å få igjen gnisten,
samtidig som de normale får tuske med sitt. 
   Hovedproblemet til lærerne er selvsagt at man bare jobber i
underkant av 53 timer, hver, i uken. Da sier det seg selv at det er vanskelig å
følge opp alle 100 %, men når tiden ikke strekker til så setter vi frem en
vaffelrøre som de mest skoleflinke har lært å lage etter et halvt år med valgfaget
Kakebaking og Kozzz.
   Det er selvsagt en uting at man får venner, som henger ved hele
livet. De gjør at man som student ikke får tid til å fordype seg grundig nok i
hekling, men ingen er perfekte, ei eller Unge Høyre. 
   Om man for fullt alvor ikke ser noen annen verdi ved
folkehøgskolen enn at vi lærer elevene å hekle så er jo det bekymringsfullt.
Både for de som tror at det er virkeligheten, men man bør også som skoleslag se
nærmere på hvordan folk i regjeringens ungdomsparti kan oppfatte folkehøgskolen
slik. Unge Høyre kritiserer kunstneren og bildet, etter å bare ha sett rammen.
Det er ikke bra nok, har aldri vært det.
 Jeg vil selvfølgelig oppfordre Unge Høyre til å bruke like gode
argument for fremtiden slik at folkehøgskolen kan leve trygt i hundrevis av år.
Ronnie MAG Larsen