Mange nye rektorer

Det ser ut til å være et ras av rektorskifter i frilynt folkehøgskole. Hele elleve nye rektoransettelser kan vi notere denne våren. Fem av disse er personer med folkehøgskoleerfaring. De siste par foregående årene har det vært nærmere ti rektorskifter. Dette tegner et bilde av et generasjonsskifte i ledelsen ved de frilynte folkehøgskolene.
Lene Dyrkorn (31) tar over som
rektor ved Skjeberg fhs.
Disse skolene får ny ledelse: 
Romerike
Gry Husum slutter 1. september etter 13 år ved skolen. Haldis Brubæk
(50) som har vært assisterende rektor i 13 år ved Romerike folkehøgskole tar
over stafettpinnen. Hun kommer fra Molde og har utdanning i reiseliv,
kulturarbeid, historie, dramapedagogikk og praktisk pedagogikk. Det var 17
søkere til rektorjobben.

Buskerud
Grete Strømsøyen (64) tar over
som rektor ved Buskerud folkehøgskole. Hun har vært ved skolen siden 1989,
spesielt tilknyttet forfatterlinja. Det siste året har hun vært konstituert
rektor. Det var seks søkere til stillingen.
Fana
Kari H. Birkeland (47) er nytilsatt rektor. Siste året har hun jobbet
som assisterende rektor Hun har jobbet på Fana i 13 år, i administrasjonen, som
internatleder og assisterende rektor. Kari H. Birkeland har utdannelse innen
økonomi og arbeids-og organisasjonspsykologi. Det var åtte søkere til
lederstillingen.
Skjeberg
Det var 19 søkere til stillingen som rektor ved Skjeberg
folkehøyskole. Rektor Lene Dyrkorn (31) ved Setesdal folkehøgskule tar over 1.
august – etter Marie Lindén som har vært konstituert rektor det siste året.
Dyrkorn har vært rektor ved skolen i Setesdal siden 2011. Hun har vært
aktiv innen motorsporten trial, med både nasjonale og internasjonale meritter.
Av utdanning har hun bachelor i idrett, pedagogikk og master i ledelse.
Trondarnes
Erlend Welander (41) tar over som rektor ved Trondarnes folkehøgskole
etter konstituert rektor Tove Hallan. Han er kateketutdannet, har gått
Frelsesarmeens offiserskole og holder på med en master i ledelse. Welander har
jobbet som selvstendig næringsdrivende, vært daglig leder i asylmottak for
mindreårige og vært korpsleder i Frelsesarmeen.
Nestor seniorutvikling
Terning Dahl-Hansen (55) tok over som rektor ved skolen i
Stokke i mars. Han er siviløkonom og kommer fra jobb som Kvalitetssjef hos
Skanem Oslo AS, tidligere jobbet som rektor ved BI Vestfold. Han kommer fra
Tønsberg. Det var 22 søkere til rektorjobben.
Møre 
May Kristin bolli (43) blir den første kvinnelige rektoren i Møre folkehøgskules 115 år lange historie. Humn overtar etter  Odd Steinvåg som har vært rektor i 18 år. Bolli kommer fra Nordmøre og har erfaring fra grunnskole, videregående, høgskole og voksenopplæring.
Hallingdal
Gisle Skoglund er tilsatt som ny rektor på Hallingdal folkehøgskule på Skaga.Førtitreåringen kommer fra stillinga som lensmann i Hasvik i Vest-Finnmark. Han har mastergrad fra Høgskolen i Hedemark.
Follo
Ved Follo folkehøgskole har tidligere assisterende rektor Jan Martin Medhaug tatt over som rektor.
Rektorstillingene ved Setesdal folkehøgskule og Nord-norsk pensjonistskole er også lyst ut.
Øyvind Krabberød