Stortingspresident Olemic Thommessen åpnet Demokratibudstikka

Stortingspresident Olemic Thommessen sto fredag 15. august for den
offisielle starten, og derved den første etappen av Demokratibudstikka, fra
sentrum av Arendal under Arendalsuka. 

 GRIP DEMOKRATIET

I år er det 150 år siden den første norske folkehøgskolen så dagens lys. I andre halvdel av 1800-tallet hadde folkehøgskolene avgjørende innflytelse på utformingen av det unge demokratiet i Norge.

   Fortsatt er demokratisk dannelse en grunnleggende viktig dimensjon i folkehøgskolen. Når vi i år også feirer 200 år for grunnloven er temaet for feiringen derfor blitt GRIP DEMOKRATIET.

   Et av prosjektene under GRIP DEMOKRATIET er Demokratibudstikka, fem moderne elektroniske Demokrati-Budstikker som i høst skal gå mellom alle landets 78 folkehøgskoler. Hver folkehøgskole er blant annet utfordret til å gjennomføre et åpent arrangement om demokrati/grunnlov når de har.

   Thommessen sa i sin åpningstale blant annet at folkehøgskolens form, og tilnærming til folkeopplysningstanken er et viktig bidrag til demokratiet.

   Folkehøyskolene bidro til å legge grunnlaget for fremveksten av det organisasjonssamfunnet som på slutten av 1800-tallet stod helt sentralt i demokratiseringen av Norge. Og de bidro til oppbygging av den nasjonale bevissthet frem mot unionsoppløsningen i 1905. Det er derfor med rette vi i her dag ser disse to jubileene i sammenheng. For blant bærebjelkene i det demokratiet vi skal bygge for fremtiden, er nettopp fellesskapstanken og troen på den åpne demokratiske samtalen som ligger til grunn for folkhøgskolens virksomhet.