Demokratiarrangement

I disse dager arrangeres det en masse happeninger med demokrati som tema ved norske folkehøgskoler. Det skjer i forbindelse med stafetten – demokratibudstikka. Alle landets folkehøgskoler er med og fem budstikker er på vandring. På Ringerike folkehøgskole har de blant annet dette arrangementet:

Lørdag den 11. oktober skal Ringerike folkehøgskole sammen med Hvalsmoen transittmottak ha et arrangement om temaet Demokrati.
   Hvalsmoen transittmottak og Ringerike Folkehøgskole skal i følge nettstedet folkehjelp.no markere grunnlovens 200-årsjubileum og folkehøgskolens 150 års jubileum ved et felles arrangement om demokrati.
   Noen av beboerne ved asylmottaket, skal sammen med studentene på linja Visual Arts, og noen andre videregåendeelever i Hønefoss, male eller tegne hva demokrati betyr slik de ser det – gjennom å produsere et bilde. På hver gruppe vil det være en miks av norske ungdommer og en/eller to fra transittmottaket.

Fra Ringeriksavisa