Dokumentarfilm om læreryrket

DEN GODE LÆRER er en ny dokumentarfilm om læreryrket – med Inge Eidsvåg i hovedrollen. Det er Trine Vollan som har laget filmen.

   I ei tid da læreryrket er under press fra alle kanter – og alle roper etter bedre lærere, er det på tide å spørre seg om det nødvendigvis er lærerne det er noe galt med. Filmskaperen, mor til to skolebarn spør og Inge Eidsvåg svarer. Dokumentarfilmen DEN GODE LÆRER forsøker å si noe om hva en god lærer er, og hvordan vi sikrer oss gode lærere for framtida. Inge Eidsvåg er mangeårig lektor og rektor ved Nansenskolen på Lillehammer og har skrevet flere bøker om temaet.

Det er på tide å slå et slag for alle de gode lærerne!

Filmen ble presentert første gang i mai. Filmskaperen reiser nå land og strand rundt i landet og presenterer filmen, viser film og innbyr til samtaler om temaet.

Trine Vollan, regi/produksjon
trinevo@frisurf.no / tel: 41562062