3000 demonstrerte mot kutt

3000 svært engasjerte ungdommer appellerte onsdag til regjeringen og opposisjonen om å fjerne forslagene til kutt i støtten til folkehøgskolene i statsbudsjettet for kommende år. Mer enn 28 folkehøgskoler var på plass foran Stortinget og hørte på appeller fra Anders Tyvand (KrF), Iselin Nybø (V), Tone Merete Sønsterud (AP), alle med plass i KUF-komiteen, samt Audun Lysbakken (SV) og Trygve Magnus Slagsvold Vedum (SP). Christian Eikelan (RU) og eleverrepresentantene Carl Fredrik Grønn (Toneheim), Emma Louise Harrilla (Valdres) og Gabriel Ramirez (Follo) holdt også korte appeller. I tillegg bidro flere folkehøgskoler med sang og musikk og allsang.Folkehøgskolene har ikke kortere år

I Regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt inn et kutt i studiestøtten til folkehøgskolene. Argumentet er at folkehøgskolene har kortere undervisningsår enn andre. – Dette stemmer ikke, sier leder i Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland.
   – Folkehøgskolenes høstsemester er lengre enn høstsemestret på mange universiteter siden vi har undervisning helt fram til jul. Likevel har regjeringen lagt inn et forslag på kutt i studiestøtten allerede fra neste høst. Dette syns vi er helt urimelig, mener Netland.

Regjeringen rammer ungdommer som velger folkehøgskole med dette kuttet.

– Regjeringen har ikke innført et generelt prinsipp om at man skal få studiestøtte for de ukene eller dagene man får undervisning. I så fall hadde studentene ved flere undervisningsinstitusjoner blitt truffet kraftigere enn våre elever, sier Netland.

     De fleste folkehøgskoler har undervisning fra midten av august og fram til jul. De starter opp vårsemestret rett over jul og holder på til midten av mai. Folkehøgskolene har lørdagsundervisning og i tillegg har mange av skolene valgfag og prosjekter på kveldene.

     – Folkehøgskoleåret er et svært intensivt år. Flere av våre tidligere elever peker på at de har mer ferie nå som de studerer på universiteter og høgskoler. Dette unner vi dem absolutt, men vi syns det er helt urimelig at våre elever skal få mindre studiestøtte når de har det samme antall undervisningsdager som andre, sier Netland.

   – Elevene våre har ikke samme mulighet som andre for å jobbe et par uker i juleferien eller for å ta seg helge- eller kveldsjobber.

Engasjerte elever

Onsdag 15.10. klokken 16 møtte rundt 3000 svært engasjerte folkehøgskoleelever og andre opp foran Stortinget for å vise deres mostand mot kuttet i studiestøtten. Dette på tross av at ingen av dem vil bli rammet av kuttet i studiestøtten.

– Det var elevene selv som ønsket å demonstrere. Vi er stolte over det engasjementet nåværende og tidligere elever viser de framtidige elevene, sier Netland.

Over 13.000 mennesker har på noen få dager gitt sin tilslutning til Facebooksiden Nei til kutt i folkehøgskolen. I tillegg har en elev samlet inn nesten 3000 underskrifter mot kuttet og mange har skrevet brev til Kunnskapsministeren og fortalt hva folkehøgskolen har betydd for dem.

– Folkehøgskolen har betydd mye for mange, påpeker Netland. – De har lært noe der som de ikke har lært andre steder, og nå ønsker de at framtidige generasjoner skal få den samme muligheten.

Generelt kutt

Utover kuttet i studiestøtten til folkehøgskoleelevene, ønsker Regjeringen også å kutte i støtten til folkehøgskolene.

– Dette kuttet vil ramme alle folkehøgskolene, sier Netland som også peker på at kuttet er lovstridig.

Av Øyvind Brandt