Tilskudd til voksenopplæring» kuttes med 20 prosent i regjeringens budsjettforslag.

Les mer om saken på VOFOs nettsider.