Folkehøgskolen er vekstfremmende

Odd Arild Netland kommenterer oppslag i Dagens næringsliv i dag 24.10 hvor folkehøgskolen er involvert.

Er
det å hindre frafall i det offentlige skolesystemet vekstfremmende?
Undersøkelser viser at en frafallselev i
videregående skole kostet samfunnet kr. 900 000 hvis de ikke har fullført
videregående skole før de har fylt 25 år. (
Falch,
Torberg, Anne Borge Johannesen og Bjarne Strøm (2009):
Kostnader
av frafall i  videregående opplæring.

08/09Senter for økonomisk forskning AS
)

   En tredjedel av de 7 000 folkehøgskoleelevene i
2010 hadde ikke fullført videregående skole.
Nei, alle disse er ikke frafallselever, men hvis vi
bruker et forsiktig anslag og sier rundt 1 000 og at disse via folkehøgskolene blir
sluset inn i systemet igjen og fullfører videregående skole, så har samfunnet
spart rundt 1 milliard kroner – hvert år!

   Unødvendig skifte av studieretning i høyere
utdanning er også kostbart. Mange av folkehøgskoleelevene bruker året til å
bestemme utdanningsretningen og bli trygge på valget. 

   Oppslaget i DN fredag 24.10. om vekstfremmende
institusjoner bærer preg av en viss ironi.
DN synes å ha problemer med å
anerkjenne læringen som foregår i folkehøgskolen.

Folkehøgskolene legger vekt på elevens indre
motivasjon for læring. Direktør i Lego, Jørgen Vig Knudstorp, peker på lekens
rolle i læringsprosessen. I følge A-magasinet nr. 43 sier han: «Lek skaper
kreativitet og kreativitet skaper innovasjon. Og det er de innovative
selskapene som lykkes.»
Men, ikke minst, folkehøgskolene fokuserer på:

·        
Å søke faglige utfordringer.
·        
Å søke personlige utfordringer.
·        
Å skape utviklende menneskelige relasjoner i et større    fellesskap.
·        
Å gi kunnskap om og forståelse for demokrati, det flerkulturelle
samfunn og menneskeretter.
·        
Å stimulere til aktiv deltakelse i samfunns- og kulturliv.
Alle disse punktene er hver for seg og i enda større
grad i fellesskap vekstfremmende!
Odd Arild Netland
Daglig leder i Folkehøgskolerådet