Framtidens krav til norsk skole

Et utvalg ledet av professor Sten Ludviksen har sett på hvilke krav fremtidens samfunns- og arbeidsliv vil stille til norsk skole.

   Det var i sin tid kunnskapsminister Kristin Halvorsen som oppnevnte utvalget. I september mottok kunnskapsminister Torbjør Røe Isaksen delutredningen NOU 2014:7 – Elevenes læring i fremtidens skole.   Hva slags kunnskap blir viktig i framtiden, og i hvor stor grad dekker dagens skole dette? Det er blant spørsmålene utvalget har sett nærmere på. Delutredningen er først og fremst et kunnskapsgrunnlag, og hovedutredningten kommer i juni neste år.

   Utvalget trekker blant annet frem at evne til kritisk tenkning, problemløsning, kommuniasjon og samarbeid vil bli enda viktigere i fremtiden. Her har utvilsomt folkehøgskolen noe å bidra med.

Les mer om delutredningen og utvalget for for fremtidens skole