Lover mer til svenske folkehøgskoler

Nytt fra Sverige:

Hög tid att lära sig ett nytt namn: Aida Hadzialic! Det är vår nya «folkhögskoleminister». Den rätta titeln är Gymnasie- och kunskapslyftsminister och det är alltså denna minister som har ansvar för folkbildningen. Vid ett besök på Folkbildningsrådet i veckan utlovade hon fler utbildningsplatser till folkhögskolorna.

Folkbildningsminister Aida Hadzialic lovar fler utbildningsplatser till folkhögskolorna