Utdanning om bærekraftig samfunn

– Det har vist seg vanskelig politisk å få endret kursen mot et mer bærekraftig samfunn, sier Ellen Stavlund, prosjektlederen for en ny og gratis bærekraftutdanning. Nå tar de frivillige organisasjonene og folkeopplyserne sats for å ta fatt på utfordringen i politikernes sted.

Flere fra folkehøgskolemiljøet deltar også.

Om nordisk utdanning om bærekraftig samfunn – les på VOFO hjemmesider