Ledig rektorstilling på Sogndal folkehøgskule

Mai-Evy Bakken går etter dette skoleåret av med pensjon. Hun var leder i Folkehøgskoleforbundet i syv år fra 1998 – 2005. Hun slutter 1. august, nå utlyser skolen rektorstillingen ved folkehøgskolen.

    Mai-Evys liv i folkehøgskolen starta med «sitt eget» folkehøgskoleår på Hallingdal folkehøgskule 1970-71. Hun jobbet videre på idrettslinja på Voss folkehøgskule 1978 – 80, var så idretts-og friluftslivlærar på Hallindal fra 1980 – 86 (inspektør i 2 år). Nestoren har vært rektor på Sogndal folkehøgskule 1988 – 98 og 2005 -2015.