Nansenskolen med stor skolepolitisk konferanse

Nansenskolen inviterer 20.-22. mai 2015 alle som brenner for norsk
skole – lærere, utdanningspolitikere, skoleeiere, foreldre og andre interesserte
– til en konferanse for skolepolitisk debatt. I tre dager vil norske og
internasjonale kritikere av målstyring, økt kontroll over lærerne og New Public
Management-kultur konfrontere ledende skolepolitikere og utdanningsbyråkrater og
diskutere med dem hva som er kloke valg for norsk skole i fremtiden.

Målet er å løfte fram en debatt vi sårt trenger, men som er lite synlig
i det offentlige rom.

Svært kritisk til utviklingen i norsk skole:Rektor , Unn Irene Aasdalen, fra arrangementskomitéen og
Nansenskolen.


Program
20. mai: Alle politiske partier i Norge synes å tillegge den gode
lærer en nøkkelrolle. Vi ser Trine Vollans nye film «Den gode lærer» om Inge
Eidsvåg, og får anledning til å høre hans foredrag om god læring. Deretter
diskuterer vi hva som konkret kjennetegner en god lærer, hva som gjør lærere
gode og hva som forhindrer lærere i å være gode.

21. mai: Norsk
skolepolitikk de to siste tiår og veien framover vil bli diskutert gjennom
foredrag og paneldebatt med utdanningspolitikere på nasjonalt toppnivå. Vi vil
høre den helt sentrale embetsmannen innen skoleverket for vekslende regjeringer
gjennom et par tiår Ole Briseid, styreleder ved Nansenskolen og tidligere rektor
Bodil Alver Moen, samt forfatterne Janne Aasebø Johnsen og Magnus Marsdal.

22. mai: Vi er stolte av å bringe til Norge noen av de fremste
debattantene i skoledebatten i nabolandene våre. Det er en stor begivenhet at de
introduseres her til lands: Linda Maria Koldau (Tyskland), Kirsti Longa
(Finland), Lena Adamson (Sverige) og Anders Flodström (Sverige).
Vi gleder oss til å ønske velkommen til den store skolekonferansen!

Meld deg gjerne på i dag til

administrasjon@nansenskolen.no

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som
samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

  
Oppgi navn, adresse, mobiltelefonnummer, fødselsdato og om du
ønsker overnatting eller ikke.
Deltakeravgiften er kr. 2.300,- med mat og
overnatting og kr. 1.500,- uten overnatting.