Danmark: Nasjonal visjon for folkehopplysningen

I slutningen af november 2014
offentliggjorde kulturminister Marianne Jelved en vision for folkeoplysningen.

Visionen er udarbejdet i et samarbejde mellem parterne på området og et af
ønskerne med visionen er at styrke samarbejdet mellem parterne. Formålet med at
udvikle en vision for folkeoplysningen er at gentænke folkeoplysningen i et
nutidigt perspektiv, således at den igen kan inspirere samfundsudviklingen og
værdidebatten.
Visionen for folkeoplysningen i Danmark er blandt andet blevet
til på baggrund af en opfattelse af, at de samfundsmæssige forandringer presser
folkeoplysningens kerneværdier mere radikalt end tidligere. Kerneværdierne
udgøres af dannelse, demokratisk læring og beskyttelse af civile og politiske
rettigheder. I en tid hvor politiske beslutninger i stigende grad træffes ud
fra en logik om nødvendighed, er mere overordnede diskussioner om
samfundsmæssige værdier ifølge visionen stort set forsvundet.

Marianne Jelveg, dansk kulturminister

Visionen udgøres af 12 fokuspunkter som forventes at bidrage til
at sætte en ny dagsorden for samfundsdebatten i Danmark. Fokuspunkterne
omfatter blandt andet muligheden for forpligtende fællesskaber;
folkeoplysningens bidrag til den igangværende værdikamp ud fra en forståelse af
værdibegrebet ud fra andet og mere ens økonomiske og rationelle termer;
folkeoplysningen som ramme for en fælles lære- og dannelsesproces; samt
folkeoplysningen som vigtigt element i kampen for at hindre en geografisk
skævvridning af Danmark.