Er din skole interessert i utveksling?

Fredskorpset (FK) tilrettelegger for gjensidig utveksling gjennom økonomisk
støtte, folk bytter plass på tvers av landegrenser. Flere folkehøgskoler har
samarbeid med FK. Gjennom samarbeid på tvers av landegrensene utvikles ny kunnskap
og nye erfaringer, og forhåpentligvis endres holdninger. Trøndertun er en av
skolene som utveksler gjennom FK. Med MOVE; (Musicians and Organizers volunteer Exchange) for unge musikere og
arrangører, bidrar unge musikere fra Music Crossroads inn i
folkehøgskolehverdagen på Trøndertun.

For å vite mer kan
man ta direkte kontakt med FK:
http://www.fredskorpset.no/.
Bjørnar Søreng, assisterende rektor ved Trøndertun er også åpen for spørsmål om noen lurer på hvordan de har gått frem, erfaringer, tips og lignende.

Trøndertun underholdt nylig på Fredskorpset
sin konferanse. De ca.300 fremmøtte kunne nyte godt av musikken som utvekslingen
har resultert i.