Ny rektor til Sogndal folkehøgskule

Ole Karsten Birkeland (40) er tilsatt som ny rektor ved Sogndal Folkehøgskule

       Han har:
Brei undervisningserfaring, m.a.  frå folkehøgskulane Sagavoll, Nordfjord.
Vikar undervisningsinspektør på Sogndal  Folkehøgskule, 18 mnd.
Leiarerfaring som avdelingsleiar på Sogndal Vidaregåande 6 år, 
President i Norges Klatreforbund , 4 år
Utdanning innafor Friluftsliv, Kultur-og naturrettleiing 
Ole Karsten starter i jobben 01.08.2015