Politisk styrt kunnskapsfall

I en kronikk i Bergens Tidende skriver høgskolelektor Aslaug Furholt:
Nedeprioritering av kreative fag i skolen kan få  konsekvenser for all læring – også i realfagene.

Les hele kronikken: Politisk styrt kunnskapsfall