Tror ikke Truls Lie på folket?

Truls Lie overtar redaktørjobben i Ny Tid, og innehar en viktig posisjon i meningsNorge. Derfor innrømmer jeg at hans elitistiske syn på folk og demokrati, slik det kommer til uttrykk i Klassekampen 7.2. uroer meg, og jeg kan ikke tro at dette er SVs syn på demokrati. Da har de i tilfelle et alvorlig problem. Funderte på et svar, men Mimir Kristiansson har formulert det aldeles glimrende i dagens Klassekampen under tittelen Hatet mot folket. Truls Lie kan mistenkes for ikke å tro på den hverdagsbaserte likeverdige samtalen mellom de 85-90 % av oss som ikke tilhører hans elite, som han synes å mene bør styre. Nå kan noe tyde på at han føler seg feilsitert. Likevel tankevekkende.

Her følger link til intervjuet med Truls Lie og Mimir Kristianssons svar: http://folkehogskolene.net/sites/f/folkehogskolene.net/files/c48ec60a2bcd02445c053a23b5b4a9d2.pdf