Kjempetall for folkehøgskolene

Tall pr 1. mars viser at 11 prosent flere har sagt ja til skoleplass ved en frilynt folkehøgskole enn ved samme tidspunkt i 2014. Søkningen er 7 prosent høyere, det vil si at forholdsvis flere har sagt ja til skoleplass i år.

For alle de 76 folkehøgskolene i Norge noterer vi en økning på 8,1 prosent opptatte elever i forhold til 2014-tallene. 45 av skolene kan vise til framgang.

Vi ser at noen skoler har veldig stor framgang, men det er også skoler som sliter i motbakke så langt i opptaksprosessen.

2014 var på mange måter et turbulent år for norsk folkehøgskole, men alt i alt har kanskje skoleslaget kommet styrket ut. De gode tallene så langt kan i alle fall gi en indikasjon på det.