Sa nei til uetisk oljefond

– Vi som har et hjerte må overbevise de som bare har en
hjerne om at dette ikke kan fortsette, sa Heikki Holmås når han holdt appel foran
stortinget på demonstrasjonen Nei til et
uetisk oljefond
17. april.

   Demonstrasjonen var
initiert av elever på Sund folkehøgskole og samlet rundt 150 deltagere. Formålet
med demonstrasjonen var å sette søkelys på oljefondets investeringer i etisk
tvilsomme bedrifter. På demonstrasjonen var det appellanter fra blant annet Greenpeace,
Framtiden i våre hender, SAIH og flere politiske partier. Sterkest inntrykk
gjorde nok allikevel elevene fra Sund folkehøgskole som fortalte om det de
hadde sett og opplevd da de var på studiereise til peruansk Amazonas. Der hadde
de møtt menneskene bak tallene og snakket med de som lever i områder som har
blitt ødelagt av forurensing fra gruvedrift og oljeutvinning.

    Oljefondet har
investert i en rekke selskaper som er aktive i olje- og gruveindustri.
Virksomheten til disse bedriftene truer regnskogen og urbefolkningen i en rekke
land. Gjennom blant annet forurensing av vannet, ødelegger disse virksomhetene
livsgrunnlaget til menneskene som bor i områdene hvor de har gruver eller
driver med oljeutvinning.
   Elevene på Sund folkehøgskole
arrangerte demonstrasjonen fordi de vil at oljefondets etikkråd skal få større
makt. Kravet var at etikk må gå før profitt når oljefondet skal vurdere om de
skal investere i internasjonale selskaper. De mener at vi ikke kan godta at avkastningen
som sikrer våre fremtidige pensjoner skal gå på bekostning av livene til
mennesker i andre land.

Tekst og foto: Tore Haltli