Frilynt folkehøgskole sterkt fram

Tall pr 1. mai viser svært gode tall for frilynt folkehøgskole. Hele 3112 personer har sagt ja til skoleplass, mot 2815 på samme tidspunkt i fjor. Det er en framgang på 11 prosent. Det var totalt 8982 søkere, det er også fram 11 prosent.

   Bak disse gledelige tallene skjuler det seg stor variasjon. Så langt har 26 skoler framgang, mens 17 skoler ligger under fjorårets tall – to folkehøgskoler har samme nivå som i 2014. Tallene varierer fra minus 43 prosent til pluss 138 prosent. Av bekrefta elever er det 44 prosent gutter og 56 prosent jenter.