Frilynt Norge med vind i seilene

Frilynt Norge (tidl.Norsk Frilynt Ungdomsforbund), stiftet i 1965, er en landsomfattende organisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største på amatørteater og har mer enn 10.000 medlemmer i over 160 lokallag i 18 fylker. Frilynt er partipolitisk, religiøst og språklig nøytralt.

    Frilynt organiserer teatergrupper, skolerevyer, russerevyer, ungdomslag, fritidsklubber, filmverksteder, danseskoler i hele landet. De har både barn, unge og voksne blant medlemmene – og frivillig arbeid på tvers av generasjoner er av stor verdi for kulturmiljøene.
   Organisasjonen har hatt en kjempestorvekst de siste årene og seiler i medvind.
På frilynt.no leser vi:

Folkehelse bare å lese!
Kos dere med årsmeldingen for 2014 som du finner her! Det er verdt å sette av noen minutter. Det er folkehelse bare å se alt det fantastiske som skjer lokalt og nasjonalt! 


Extreme makover!
År 2003: Vi var 4000 medlemmer i 40 lag, laga mottok en halv million i støtte, vi hadde en deltidsansatt i 20 prosent stilling, 63 deltok på totalt 3 kurs, 60 000 publikummere så totalt 200 forestillinger i våre medlemslag.
År 2014: Vi var mellom 10 000 og 12 000 medlemmer i 160 lag, laga mottok 6 millioner kroner i støtte, vi stoppet et kutt på 40 millioner i statsbudsjettet, nesten 1300 deltok på over 70 kurs, vi hadde 7 ansatte, vi besøkte over 80 lag – og 200 000 mennesker så totalt 1000 forestillinger i våre lag.

   Frilynt har et vell av medlemsfordeler: gratis skrivekurs i laga, gratis sminkekurs i laga, gratis produksjonslederkurs i laga, forsikringsordning for medlemmene, rabatt på teatersminke og mye mer.
Det er liten tvil om at Frilynt Norge er en av landets mest attraktive og innovative teater- og kulturorganisasjoner. Vi ønsker å bli enda bedre, større og sterkere. Det gir oss muskler til å jobbe for rammebetingelser for frivilligheten. Derfor er det så viktig å være en del av noe mer.

Les mer om Frilynt Norge