Hallingdal står uten rektor

Gisle Skoglund har sagt opp stillinga si som rektor ved Hallingdal Folkehøgskule.

– Styret seier seg lei for dette. Han har gjort ein kjempejobb for skulen, skriv styreleiar
Per-Egil Kolsrud i ei pressemelding. Skoglund sa opp jobben 19. mai. Han har informert styret om at
det er personlege grunnar til at han trekkjer seg. – Det skuldast ikkje mistrivsel ved

arbeidssituasjonen, seier Kolsrud.

Klippet fra Hallingdølen

Rektorstillingen er utlyst med søknadsfrist 15. juni.