Ludviksen-utvalget

Dette mener de blir viktig i morgendagens skole:

Etter to års arbeid presenterte Ludvigsen-utvalget mandag sine anbefalinger for fremtidens skole.
Klokken 10 overleverte utvalgsleder og professor ved universitet i Oslo, Sten Ludvigsen, NOU 2015:8 Fremtidens skole, til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ludvigsen trekker frem fire punkter som er gjennomgående i rapporten:

  • Fagspesifikk kompetanse.
  • Kompetanse i å lære.
  • Kompetanse i å utforske og skape.
  • Kompetanse i å kommunisere samhandle og delta.
Dette høres jo nesten ut som folkehøgskole – spør du meg!