SKAP – ny folkehøgskole i Mandal

Juni åpnet med en
gladmelding i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen og samarbeidspartiene ga SKAP
kreativ folkehøgskole i Mandal klarsignal til å forberede oppstart i august
2016, ved å legge inn 700 000 kroner til forberedelsene.

Tekst og foto: Øyvind Krabberød
Lindesnesregionens næringshage står bak SKAP-initiativet .
Skolens navn (SKAP) står for samfunn, kommunikasjon, arkitektur & design og
prosess. Målet med skolen er å få ungdommer til å tenke kreativt og nyskapende,
noe som de deretter skal teste ut i reelle og praktiske utfordringer.
   De har djerve mål;
å realisere skaperkraften i unge mennesker og å bli et kraftsenter innen
kreativ kompetanse.
Mange brikker som skal på
plass for prosjektgruppa. F.v. Sveinung Skaalnes, prosjektleder Hilde Tallaksen
og daglig leder i Næringshagen Are Østmo

   De vil samle 100
elever i sørlandsbyen til et utfordrende, lekent og modig skoleår.

Engasjert
prosjektgruppe
Vi møtte en håpefull engasjert prosjektgruppe en junidag i
Mandal, med prosjektleder Hilde Tallaksen i spissen. Nå ligger det mye arbeid
foran. En rektor skal ansettes fra nyttår, en stab skal etableres. Målgruppene
skal nås og ikke minst innholdet skal kommuniseres.
   De har i
utgangspunktet ikke tenkt å etablere tradisjonelle linjer, men ser for seg
ulike perspektiver;
         
Samfunn
         
Kommunikasjon
         
Arkitektur og design
         
Prosess og ledelse
Men det er mulig de ender opp med mer tradisjonelle linjer i
den den endelig kommunikasjonen. De er i en prosess hvor ikke alle brikkene er
endelig på plass.
SKAP-metoden
Sveinung Skaalnes er med i prosjektgruppa og interimstyret.
Han leder Hyper Island, et ganske så
radikalt og internasjonalt læringsopplegg (låner fra Kaospilotene) hvor det er lite klasseromsundervisning, men det
jobbes med prosjekter. Han bor nå i Stockholm, men er en sterkt engasjert
medspiller i SKAP-folkehøgskolen.
    – Vi ønsker å
utfordre hva folkehøgskole er med våre metoder, pedagogikk og kreativitet, sier
Skaalnes. Vi snakker om SKAP-metoden, som er prosesser, metoder og våre
prinsipp. Det blir én fellesnevner som ligger bak og som lærere og elever vil
kjenne seg igjen i. Det skal bli vår identitet – vår måte å se verden på.

Nedlagte Solborg hotell
ligger an til å bli SKAP-folkehøgskolens arena.

   Og hvor skal skolen
holde hus? Det er flere alternativ, men det som ligger nærmest er å ta over
Solborg hotell som ble nedlagt på nyåret, her er det nesten bare å flytte rett
inn. Det jobbes med å få til en leieavtale i første omgang.
Faktiske utfordringer
Det er Næringshagen i Mandal som har søkt om å starte opp
SKAP-folkehøgskolen. De jobber med kompetansebygging for eksisterende
næringsliv og med å legge til rette for og kurse gründere. De ser for seg et
nær samarbeid med folkehøgskolen, hvor begge vil kunne dra nytte av den andre.
Det legges også opp til tett lokalisering hvor det er noen fellesareal – blant
annet et felles laboratorium for prosjektarbeid.
   Prosjektleder Hilde
Tallaksen forteller at det skal jobbes mye i prosesser og at de her satser på å
kunne jobbe med reelle oppgaver for næringsliv, offentlige virksomheter og
NGO-ere. Med en slik tilnærming ser de for seg at også disse institusjonene kan
bidra tilbake til skolen med kurs, prosjekter og foredrag.

   Den nye skolen vil
bli organisert som et AS med stiftelsesvedtekter.