Soltun til KFUM/K?

Vårt Land og Bendik
Løve skriver:

Norges KFUK-KFUM
forhandler med Metodistkirken i Norge om å ta over driften av Soltun
folkehøgskole i Sør-Troms.

– Vi tror det er viktig for skolen­ å få en driver som er
involvert i flere skoler. Jeg tror den vil få et bredere tilbud hvis vi får
KFUK-KFUM med på laget,­ sier Per-Endre Bjørne­vik, leder i Metodistkirkens
hoved­styre og mange­årig styreleder ved folkehøgskolen.

Soltun på Evenskjer i Sør-Troms har
profilert seg som «den inter­nasjonale folkehøgskolen i Nord-Norge med arbeid
for fred». Skolen har slitt med lave elevtall og dårlig økonomi­ i flere år, og
vært avhengig av likviditetslån fra Metodistkirken­ i Norge for å sikre videre
drift.

På kirkesamfunnets årskonferanse nylig ble det orien­tert om planene om å få
inn en ny samarbeidspartner til å drive skolen.

Det ville vært veldig ­positivt for skolen, og jeg tror at Soltun Folkehøgskole
også ville kunne utfylle KFUK-KFUMs skoletilbud, sier Bjørnevik.

Kristian Byfug­lien Knapstad, program­sjef og fungerende
generalsekretær, sier Norges KFUK-KFUM ser på folkehøyskoler som en viktig
arena for å drive godt arbeid blant unge. – Vi ser også for oss at skolen vil
kunne bli et kraftsenter som kan skape vekst og utvikling i arbeidet vårt i
Nord-Norge. Gjennom å være en sterk eierorganisasjon og bruke nettverket vårt
på en god måte, har vi gode muligheter for vekst, mener Knapstad. Vi driver
allerede tre folkehøyskoler og har god kompetanse på dette, tilføyer han. Vi
har våre tanker om hvordan vi kan prege skolen med vår profil, men ting må
komme i riktig rekkefølge. Det er ingenting som er bestemt ennå.

Forbundsstyret i Norges KFUK-KFUM skal behandle denne saken på sitt
september-møte.

Per-Endre Bjørnevik sier at Soltun kommende år vil bli drevet som tidligere.
Han håper en avtale med KFUK-KFUM kan være på plass i ­løpet av høsten 2015.