Sommerlektyre – Magasinet Folkehøgskolen

Går inn i sommeren med siste utgave av Folkehøgskolen, nummer 3 2015.

Vi var på Voss og dekket landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet hvor Øyvind Brandt ble gjenvalgt som leder.
Byråkraten Ole Briseid deltok på en skolekonferanse på Nansenskolen. Han gikk rett i strupen på skoleutviklingen i Norge.
Lise Trangsrud skriver om friluftsliv som vei til danning.
Toughroad: Nyskapende interaktivt undervisningsopplegg.
….. og mye mer..

Bladet sendes fra trykkeriet 15. juni, men her kan du allerede nå starte lesningen av det 44-siders nummeret.