Øyvind Brandt gjenvalgt som leder

Hva vil vi med frilynt folkehøgskole?
Det var litt
startproblemer da landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet ble sparket i gang på
Voss folkehøgskule. Nestleder, Terje Breivik, fra Venstre skulle holde
innledningstale, men han meldte forfall i siste liten, det samme gjorde ordføreren.
Men lederen i forbundet, Øyvind Brandt møtte opplagt.

   I hans tale fikk vi en gjennomgang av hva styret og
Folkehøgskoleforbundet hadde jobbet med de siste to årene, og det var en lang
og imponerende liste. I disse dager jobbes det aktivt mot å etablere et videreutdanningsprogram
for folkehøgskolen, både for lærere og rektorer. – Dette mener vi er viktig, og
det kan gi oss innpass på andre arenaer med vårt folkehøgskoleblikk, sa Brandt.

   En av seirene folkehøgskolelandskapet har
innkassert er at kuttforslaget på 40 millioner og redusert stipend i forslag
til statsbudsjettet ble strøket. – Men vi er ikke i mål, vi utfordres av tiden.
Politikerne støttet oss, men de sier også; Nå må dere vise oss hva dere holder
på med. Bærekraftprosjektet kan være én vei her.
Kjerne og identitet
– Framover er det et
stort behov for å holde samtalen levende, hva vil vi med frilynt folkehøgskole?
Her foregår det spennende prosesser og utveksling mellom de nordiske landene.
   Framover skal frilynt folkehøgskole jobbe
for å blankpusse og finne kjerne og identitet for verdens frieste skoleslag. –
Vi skal fremme allmenndanning og folkeopplysning,  og det er gjennom samarbeid med partnere at
vi er sterke, avsluttet forbundslederen.

   To dager senere ble Øyvind
Brandt gjenvalgt uten motkandidat eller andre benkeforslag.
Han fikk
forsamlingens full tillitt. Haldis Brubæk og Britt Soot tok ikke gjenvalg. Nye
faste medlemmer av styret ble Siri Skjerve, Sivelin Kjølstad og Ulf Langmo.
Kristin Smith ble valgt til 1. vara og møter fast i styret. Line Cecilie
Tirslaug ble valgt til 2. vara og Ingjerd de Graaf ble 3. vara. Elin Evenrud
ble ikke gjenvalgt.
øk