Interessant studie fra svenske Folkbildningsrådet

Hva er det som gjør at deltakere på folkehøgskoler er mer aktive og engasjerte i ideelt og politisk arbeid sammenlignet med befolkningen som helhet?
   I en fersk studie fra svenke Folkbildningsrådet slår forskerne fast at folkehøgskoledeltakere er betydelig mer aktive i sosiale, religiøse og kulturelle organisasjoner enn den gemene mann og kvinne.
   I studien skriver forskerne at det politiske engasjementet og interessen for å påvirke er mye større blant folkehøgskoledeltakere enn blant den svenske befolkningen som helhet. Folkehøgskolegruppen har i «sterk signifikant utstrekning deltatt i demonstrasjoner, navninnsamlinger og opprop, samt boikotter og kjøpstreiker de siste årene».
   Forskerne skriver også at «folkehøgskolemiljøet utgjør et drivhus (en mølle) for samfunnsengasjement».

Staffan Myrbäck på lederplass i magasinet Folkhögskolan