Rekordtall for norsk folkehøgskole

7258 elever på lange kurs i norsk folkehøgskole er beste resultat på 25 år. Dette viser opptelling av elever pr 1. september. Men om
totaltallene er rekordstore, skjuler det seg variasjoner mellom skolene.
Totalt er det i år 6,4 % flere elever ved de norske
folkehøgskolene enn på samme tid i fjor. En medvirkende årsak er at en ny
folkehøgskole har startet opp. Men også uten denne er tallene på rekordnivå.
Sammenlikner vi årets elevtall med 19-åringskullet svarer
det til drøyt 11 prosent.

Ujevnt
Økningen er størst ved skolene på Sør- og Vestlandet, også
selv om vi ser bort fra nye Kristiansand folkehøgskole. Trøndelagsskolene går
imidlertid litt tilbake sammenlignet med i fjor.
To tredeler av skolene er likt elevtall med i fjor eller
bedre. Det betyr også at ca en tredel av skolene opplever en tilbakegang.


Framtiden?

Ser vi lenger fremover i tid er det fire områder skoleslaget
må forbedre rekrutteringen fra for å opprettholde eller forbedre den samlede
rekrutteringen ytterligere: øke andelen av unge som går ut av
videregående studiespesialisering, øke andelen av unge fra de yrkesfaglig
retninger, øke andelen av nye unge nordmenn og endelig flere elever fra
utlandet, hvor andelen i dag er skammelig lav.

ØB