Tom Tiller om fremtidens skole

Under Rektormøtet 2017 holdt professor Tom Tiller et videoforedrag om
fremtidens skole og fremtidens folkehøgskole. Tiller belyser her utfordringer
og muligheter for skoleslaget de kommende år. Ta deg tid til å se videoen
hvor Tiller utfordrer og viser muligheter for folkehøgskolene.


   Tom Tiller tar i videoforedrag
utgangspunkt i Ludvigsenutvalget, 21st century skills og frafall i videregående
skole, når han peker på en trend i utdanningssektoren om å løfte frem
overgripende kompetanser som relasjonskompetanse, sosial kompetanse og
sosialkompetanse.
 


Fremtidens skole – fremtidens folkehøgskole
Folkehøgskolene, som tradisjonelt har vært fanebærer for å styrke
elevene i de nevnte områder, må i så måte være tydelige i dagens
utdanningspolitiske diskurs. Faren kan være at den formelle grunn- og
videregående skolen, preget av omfattende testregime som den er, vil flagge
disse overgripende kompetanser, men uten de nødvendige rammene og ressursene,
og under helt andre premisser enn man finner i folkehøgskolens internat og
skolebygg.

   Tom Tiller peker også på
nødvendigheten av å utforske egen praksis, for å sikre en stadig
videreutvikling. Folkehøgskolene må bli flinkere til å markedsføre seg selv.
Han mener at vi må publisere mer i ulike medier. Siden vi er et erfaringsbasert
skoleslag, og må kanskje utfordre oss selv i å gå fra handling til ord. 

   Se
Tom Tillers videoforedrag på www.folkehogskolene.netSindre Vinje