På tiltalebenken: Reiser i folkehøgskolen

Finaleforedraget – En kortreist reise, under rektormøtet i Son, ble et skikkelig spark til oppvåkning i
folkehøgkolelandskapet.

Av Øyvind Krabberød

Det var tidligere rektor ved Nordfjord folkehøgkule,
Hallgeir Hansen, som kom meget godt forberedt. Etter 25 år i folkehøgskolen
kjenner han landskapet godt, så tukten han serverte var kanskje noe lettere å
ta imot når den kom fra den kanten.
Hallgeir Hansen

Reisekatalogen
   – Jeg kjenner godt
den årlige kampen for å rekruttere elever, og hadde ganske så høye skuldre i
perioder, innrømmet Hansen.
  
Folkehøgskolekatalogen var grundig lest før dette foredraget. – Vi har
lest den grundig som venner av folkehøgskolen, og vi ble både overraska og
bekymret. 

Er det tid for et grønt skifte når det gjelder reiser, spurte Hansen?
– Reisekatalogen kan den kalles. Den inneholder reiser tilsvarende 17.000
flyreiser – noe som er 2.600 turer rundt ekvator (ca tall). Dette er
folkehøgskolen i Norge i dag!
   – Det er utfordringer
med alle reisene. Det handler om klima og miljø, men også om ressursbruk blant
ansatte, reisene tar en stor del av årsverket – hva gjenstår så til et godt
sosialpedagogisk arbeid? Tar folkehøgskolene på alvor den største utfordringen
vi står ovenfor i dagens samfunn – klimaproblemet, spurte en offensiv
foredragsholder.
Miljøversting

   Men det var ikke
bare ris å få for forsamlingen. Hansen understreket at det er mange gode og
viktige reiser. Det handler om å åpne dårer ut mot verden. Gi nye perspektiver
og kunnskap. Og det er også skoler som klarer seg med lite eller ingen lengre
reiser. Han viste til Fosen som har full skole og som har en tydelig
miljøprofil.
   Hansen, som nå er
rektor på Firda videregående skole, hadde drevet litt forskning før framlegget
i Son. Han skremte nok mange i forsamlingen når han viste til at en tur til
Australia hadde elleve ganger mer utslipp av CO2 enn en tur til Europa. En
folkehøgskoleelev som har en tur til andre siden av kloden topper da
statistikken over borgere med høyest CO2 utslipp i verden.
Folkehøgskolens
Paris-avtale
   – Vi er urolige for
om denne utviklingen får fortsette. Er det nødvendig å dra på skiturer til Østerrike
når vi har bedre snøforhold her hjemme? Om dette fortsetter er vi bekymret for
omdømmet til skoleslaget, og det kan fort bli stygge medieoppslag av dette,
påpekte foredragsholderen.
   –
Klimakonsekvensene er enorme. Vi ser at selv NHO tar fatt i dette nå. De hadde
Grønn framtid som hovedtema på deres årskonferanse nå i januar. Dere bør ta tak
i dette. Og jeg vil utfordre folkehøgskolen til å lage sin egen Paris-avtale. I
Paris klarte 120 land å komme fram til en avtale, da bør 80 folkehøgskoler
klare det samme, utfordret Hallgeir Hansen.

   Da han gikk mot
avrunding av sitt innlegg oppfordret han forsamlingen til å ta tak i flyturene
og halvere antall slike reiser. – Et mål kan være at ingen elever reiser mer
enn én flyreise i skolens regi i løpet av skoleåret, og at vi jobber mot en
smartere, tryggere og grønnere framtid avsluttet Hansen.