Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen

Rektormøte med folkehøgskole-reiser på tiltalebenken.
Debatt: Trenger vi folkehøgskolen? Bærekraft og dannelse. Vi besøker Jæren
folkehøgskole hvor de blant annet har startet en ny teknologilinje.

Camphillbevegelsen og Vidaråsen belyses i serien pedagogiske
inspirasjonskilder. Dette og mye mer i det 56-siders magasinet fra
Folkehøgskoleforbundet.