I rute med folkehøgskolesøknad

Etter en ekstraordinær generalforsamling har Øyrekka Folkehøgskole AS godkjent selskapets emisjon. Dermed gjenstår kun å ferdigstille søknaden og sende den av gårde.

   -Selskapets kapital har vokst, og det viser at Mausund-samfunnet støtter det vi holder på med. Det er hovedsakelig privatpersoner i og rundt Mausund-samfunnet som har bidratt med det økonomiske, sier Joar Johansen.
   Selskapet Øyrekka Folkehøgskole AS har nå over en kvart million i kapital, og det er nedlagt dugnadsarbeid verdt betydelige summer. Andre folkehøgskoler har brukt langt flere penger på sine søknader. Dermed viser det viljestyrke hos mausundværingene og folkene i styringsgruppa ved at de har klart å gjøre såpass mye på dugnad.

Sammen om folkehøgskolen
-Vi har dessuten et godt utgangspunkt med det arbeidet som John Arne Moen og studentene har gjort, sier Johansen.
   Rådmannen var opptatt av å være sikker på at ideen med en folkehøgskole var godt forankret i befolkningen, slik at det var sikkert at de ønsket dette da hun la frem forslaget for politikerne.
Med den innsatsen som er vist gjennom dugnadsarbeidet, er det tydelig at dette er noe mausundværingene ønsker. En folkehøgskole kan også bidra til å snu trenden med fraflytting i øyrekka.

-Godt i rute
-Nå er planen videre å få fullført søknaden. Vi ligger godt i rute, men det blir sikkert mye jobb i den siste innspurten. Jeg har faktisk mer tro på prosjektet nå, enn da vi startet, sier han.
Fristen for å levere søknad om tildeling av folkehøgskole er 1. april. Og etter det vil svaret komme på om det blir noen folkehøgskole i øyrekka.
   -Over 80 prosent av andelshaverne i selskapet var representert da vi godkjente emisjonen, så det er veldig bra, sier Johansen.

Fra Frøya