Programmet klart – fagnettverk i film og foto

Da er
programmet klart til fagnettverket i film og foto som arrangeres 
25. april på Fana folkehøgskule.
– Det har allerede kommet påmeldinger, slik at samlingen blir
gjennomført, men kjekt om vi blir flere enn de som har tegnet seg til nå, forteller rektor ved Voss folkehøgskule Claus Røynesdal.


Program
fagnettverk i film og foto
Dato:                           Tysdag 25. april 2017
Stad:                           Fana folkehøgskule,
Bergen
Tid:                             10.00 – 16.00
Kostnad:                      Kr.
350 (lunsj og føredragshaldarar)
Påmelding
til:            
Camilla.Haukedal@voss.fhs.no
Påmelding
innan:       18. april

 Program

09.45
– 10.00             Oppmøte og kaffi
10.00
– 10.15             Opning og velkomst
                                   Ved Kari
Birkeland, rektor Fana FHS
10.15
– 11.00             Kva er nettverk og
korleis blir desse lærande?
                                   Ved Claus Røynesdal,
rektor Voss FHS
11.00
– 11.45             Arbeidsøkt 1
                                   – Kva ønskjer
har deltakarane til nettverket?
                                   – Kva
fellesområde er det naturleg å samarbeide om?
                                   – Kva metodar
ønskjer vi å bruke framover?
11.45
– 12.30             Lunsj
12.30
– 13.30              Fotografi:
Handverk, kommunikasjon – og kunst!
Ved Ellen
Lande Gossner, fotolærar på HiOA og tidlegare fotojournalist i Morgenbladet           
13.30
– 13.45             Beinstrekk og kaffi
13.45
– 15.00             Erfaringsutveksling:
Film og foto på folkehøgskulane:
                                   – «Film og
foto» på Voss FHS, ved Camilla Haukedal          
                                   –
«FotoGlobal: Afrika-India», på Nordhordaland FHS ved Pål Gabrielsen
                                   – «Klassiske
fotografi – kunsten å se», på Fana, ved Knut-Inge Johansen
15.00 – 15.30             Arbeidsøkt
2
                                   –
Kva tek vi med oss vidare?
                                   – Kva
gjer vi til neste gong?
15.30 – 16.00             Oppsummering
og vel heim
Vi
seier som Henry Ford: Å kome saman er byrjinga. Å halde saman er framgang. Å
arbeide saman er suksess! Vel møtt til fagnettverk.  
Med helsing

Knut-Inge
Johansen, Pål Gabrielsen og Camilla Haukedal