Veksten fortsetter

Veksten
fortsetter for norsk folkehøgskole. Opptaket til skoleåret 2017-2018 startet 1.
februar, og nå har vi de første tallene pr 1. mars. Det viser en vekst på 3,6
prosent for de 77 skolene sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i 2016.

   Folkehøgskolene har hatt en kontinuerlig og
sterk vekst siden 2013. Bak tallene skjuler det seg imidlertid en stor
variasjon hvor 42 skoler går fram, mens 34 skoler opplever en tilbakegang pr 1.
mars. Det er 10 skoler som har tilnærmet status quo – mellom – 4 og + 4
prosent.
   Hvis vi ser bort fra SKAP folkehøgskole, som
startet opp i 2016, og som nå har en framgang på hele 291 prosent, viser de som
har størst framgang følgende tall: + 71, 53,52, 49, 49, 48, 46, 46. På motsatt
side av skalaen finn vi variasjoner fra minus 48 prosent.

   Totalt er nå 4702 elever tatt opp for
skoleåret 2017-2018, som er 7,2 prosent av årskullet. Endelige tall som ble
innrapportert for skoleåret 2016-2017, pr 1. oktober, var 7477 elever som var
11.32 prosent av årskullet.
   De frilynte folkehøgskolene opplever en
sterk framgang nå med pluss 6 prosent. Av de 45 skolene går 28 skoler fram,
mens 17 skoler har en tilbakegang. På frilynt side er 2334 elever tatt opp, av
disse er 60,4 prosent jenter og 39,6 prosent gutter. Det tyder på at jentene er
mye raskere ute med søknadene. Sist år var det 47 prosent gutter i norsk
folkehøgskole.

   Så langt er altså 4702 elever tatt opp ved
norske folkehøgskoler pr 1. mars, de frilynte med sine 2334 utgjør da 49,6
prosent av opptatte elever så langt. De kristne folkehøgskolene er i
gjennomsnitt mye større enn de frilynte, dette gjenspeiler seg tydelig i
tallene, 58,4 prosent av folkehøgskolene i Norge er frilynte.

Øyvind Krabberød