Planlegger folkehøgskole på Røros

Røros Idrettslag har lagt fram søknaden om godkjenning av rammeplan for Røros Folkehøgskole. Skolen skal ha plass for 120 elever. Bygningsmassen skal utgjøre 2.600 kvadratmeter. I det inngår bygningene som i dag huser Idrettsparken Hotell, og et nybygg i samme størrelse. Røros Folkehøyskole skal se slik ut:

   Røros Folkehøgskole skal organiseres som et Aksjeselskap med lokale og regionale eiere. Skolen skal ha elever fra hele verden. Det legges opp til åtte linjer, innen fire hovedområder. Hovedområde Internasjonalt arbeid skal ha linjene Verdensarv og Reiseliv. Hovedområde Folkehelse skal ha Idrett og Matproduksjon og kosthold. Hovedområde Tradisjon/Nyskaping med linjene Bygningsvern/Håndverk/Industridesign og produksjon. Hovedområde Kulturøvelse skal ha Kulturproduksjon samt Musikk, dans, drama. Skolens verdigrunnlag skal være nøysomhet, medansvarlighet og grunnstemning av glede.

Forprosjektgruppa for Røros Folkehøyskole er ledet av Dagfinn Moen, som også var initiativtaker til prosjektet. I gruppa sitter Kjell Bakke, Søknad om godkjenning av Røros Folkehøyskole er sendt Utdanningsdirektoratet. 23. august 2019 skal det være offisiell åpning av Røros Folkehøgskole.

Rørosnytt.no