Generasjon prestasjon

Forskning viser at det blant barn og unge har vært en økning i psykiske plager de siste årene. Selv om det hevdes at det i dag bare er mer oppmerksomhet rundt dette, og at leger og psykologer i større grad sykeliggjør det som tidligere ble sett på som ganske naturlige utfordringer med det å være ung, og rett og slett; å være menneske.

På en norsk folkehøgskole opplevde de en eksplosjon av behov for spesiell oppfølging av mange elever det siste skoleåret. De måtte ansette en sosiallærer i halv stilling utelukkende til elevsamtaler – halvparten av elevene hadde psykiske utfordringer og spesielle behov.

Psykiater Anne Kristin Bergem, som blant annet leder etisk råd i Utdanningsforbundet, deltok på skolekonferansen på Nansenskolen. Hun innrømmet at det er en økning i angst og depresjoner blant ungdom.

 

Mange har en opplevelse av å være slitne – ikke være gode nok. Hun var bekymret for at vi gir den oppvoksende slekt målstyrte liv – slik at vi får det som i dag kalles «generasjon prestasjon». Hun fortalte om eksistensielle kriser hos barn ned i 12 – 13-års alderen, kriser  som stadig ser ut til å komme tidligere. Hun fortalte om jenter som bruker mer tid foran speilet enn i arbeid med lekser – flere ensomme, færre med nære venner enn tidligere og de er mindre ute med venner.

Alt er ikke mulig
Sammenligning gir dårlig psykisk helse. Sammenligner vi oss med de som er penest, flinkest, tynnest … da havner en raskt langt nede på selvfølelsesskalaen. Alle kan faktisk ikke bli statsminister, verdensmester eller få 15 seksere på vitnemålet fra videregående. Alt er ikke mulig, og vi lurer barn- og ungdom hvis vi sier noe annet. Det er ikke nok å være positiv – da er vi langt inne i selvhjelpsbøker og herlighetsteologi.

I dette kanskje noe dystre bildet skal vi være folkehøgskole.  Vår oppgave er kanskje viktigere enn noensinne, å være et frirom der vi har tid og det ikke skal avlegges eksamener etter endt år.

Når vi skal fortelle om hva folkehøgskole er, på utdanningsmesser, er det påfallende å se overraskelsen og gnisten som tennes i øyet når vi forteller at folkehøgskole er fri for karakterer og pensum.  Mange føler seg rett og slett utmattet etter mange års skolegang under et tilsynelatende stadig mer intenst måleregime.

Hans Børli sa: Dette er det vanskeligste av alt: å være seg sjøl og synes at det duger.

Folkehøgskoleforbundet er på «ballen» med pilotprosjektet Mellom solskinn og ruskevær, hvor fire skoler deltar. Her rettes søkelyset på å øke personalets kompetanse innen livsmestring og psykisk helse, på å dele erfaringer og metodikk, og å utvikle konkrete verktøy i skolehverdagen. Dette er viktig satsing.

Lagt inn av Øyvind Krabberød